Termovize

Nabízíme profesionální a nezávislý termografický audit. Naším cílem je poskytnout vám komplexní termovizní analýzu v oblasti stavebnictví, průmyslu, nebo elektroinstalací.

Součástí služby je proměření objektu termokamerou a vypracování protokolu, který může sloužit jako podklad pro projekt snížení energetické náročnosti nebo případnou reklamaci provedených prací.
Naší snahou není prodávat produkty či nabízet opravy, ale dodat vám objektivní vyhodnocení a dokumentaci skutečného stavu objektu nebo zařízení a tím šetřit vaše investice i provozní náklady.

Pomocí termovizního měření můžeme:

– měřit únik tepla a diagnostikovat zateplení budov
– vyhledat chybějící, vlhkou nebo poškozenou izolaci
– zkontrolovat montáž a seřízení oken
– odhalit místa s rizikem kondenzace vlhkosti a růstu plísní
– lokalizovat vodovodní, teplovodní a odpadní rozvody skryté pod omítkou
– lokalizovat průmyslové, elektrické rozvodny, přetěžované rozvody
elektroinstalace
– kontrolovat efektivitu FVE panelů
– řešit problémy s teplovodními, chladírenskými a klimatizačními rozvody
– rozpoznat špatné elektrické spoje, přetížené okruhy, a jiné elektrické
nerovnováhy

Na základě zjištěných a zdokumentovaných závad jsme schopni dodat znalecké a expertní posudky pro případné soudní spory mezi jednotlivými účastníky výstavby.

Termovizní diagnostika je ideálním řešením rychlé, spolehlivé a levné diagnostiky závad bez nutnosti zařízení odpojovat či omezovat výkon při měření. Zároveň je možné detekovat závady s předstihem a řešit opravy v rámci pravidelných nebo mimořádných odstávek najednou, což má za následek výrazné snížení nákladů na údržbu i celkový provoz.
Termovizní protokol je využíván jako přímý podklad pro reklamaci zařízení.