Satelitní technika

Vy si vyberte program, satelit, společnost, kterou si přejete přijímat a my vás naladíme. Nastavíme vám i příjem pozemského – terestriálního digitálního příjmu.

Postavíme vám příjem od nejjednoduššího systému (jedna družice na jeden TV přijímač) až po mnoha družicový příjem na mnoho TV přijímačů.

Zajišťujeme skupinový příjem pro hotelové systémy, stejně tak STA rozvody a příjem pro činžovní domy.