Docházkové a přístupové systémy

Systémy kontroly vstupu umožňují spolehlivé sledování, evidenci a řízení průchodů osob, eventuálně průjezdu automobilů prostřednictvím snímačů a přístupových mechanismů (turniket, závora). Pomocí těchto systémů chráníte hmotný i nehmotný majetek firmy, získáváte přehled o pohybu pracovníků po areálu a kontrolujete přístup ke chráněným firemním informacím. V kombinaci se zabezpečovacím a kamerovým systémem dostaneme objekt pod kontrolu s dokonalým záznamem pro zpětné vyhledání událostí.

Modifikace :
Docházkový – SW podpora pro evidenci docházky a výpočet odpracovaného času
Obchůzkový – SW podpora pro kontrolu fyzické ostrahy na objektech a jejich pravidelných obchůzkách

Systémy pak dělíme podle použitého kontrolního média na kontaktní (čipy, karty), bezkontaktní (karty, přívěsky), biometrické (otisk prstu, oční duhovka, sítnice, otisk ruky, podpis, hlas, atd.)

Počítadla průchodů

Tento autonomní systém je velice jednoduchý a nenáročný na obsluhu nebo údržbu. Počítadla průchodu osob jsou důležitou pomůckou pro získání přehledů a statistik např. v obchodech či na parkovištích. Získáte tak cenné informace o pohybu osob nebo zákazníků, nejfrekventovanějším vstupu či prostoru, nebo o zaplnění parkovacích míst v hlídaném parkovišti. Počítadlo má i programovací výstupy, které umožňují např. zablokovat automatické dveře při naplnění určité kapacity, nebo u vjezdu na parkoviště rozsvítit nápis OBSAZENO.

Počítadla osob jsou tedy nejen mocným marketingovým nástrojem, ale i funkčním pomocníkem.

Přístupové systémy

Vybavíme Vaše domy a provozovny odpovídajícím přístupovým systémem. Kódovým zámkem k bezpečnostním dveřím či instalací turniketu, brány nebo automatické závory. Všechny systémy mají zvýšit Váš pocit bezpečí, komfort ovládání a zajistit, že vchodem projde či projede jen povolaný uživatel.

K ovládání těchto systémů si můžete vybrat některý z dnes již mnoha elektronických identifikátorů: karty, čipy, bezkontaktní přívěsky, čtečky otisků prstů, čtečky krevního řečiště prstu, čtečky oční sítnice, identifikátorů obličeje pomocí 3d kamery, aj.